استاد حسن کسائی

آلبوم های استاد حسن کسایی

از موسیقی تا سکوت استادحسن کسایی ونیم قرن آفرینش هنری مختصات اثر: کتاب /187 صفحه به کوشش محمد جواد کسایی/ مقدمه بیژن ترقی نشر نی/چاپ اول 1381/چاپ دوم1383 با اشعار و مقالاتی از:هوشنگ
متن کامل
استاد حسن کسائی

زندگی نامه استاد حسن کسایی

استاد حسن کسائی حسن کسائی سوم مهرماه 1307 در شهر اصفهان و در خانه ای به دنیا آمد که آن را بی گمان باید گهواره ی موسیقی دانست. نیای مادری اش « عبدالجواد الحسینی» خوشنویسی زبر دست در خطوط هفت گان...
متن کامل