شیدا قاضی نوازنده نی
دیگر هنرمندان

شیدا قاضی نوازنده نی

 شیدا قاضی       شیدا قاضی متولد: 1365/07/27 شیدا قاضی درخانواده هنرمند متولد شد و نواختن ساز نی را از سال 1371 نزد پدر «جلال قاضی» آغاز نمود و در ...
متن کامل