زندگی نامه اساتید

زندگی نامه سید محمد موسوی

زندگینامه استاد محمد موسوی نام : سید محمدکاظم موسوی شوشتری                          متولد: 12 اردیبهشت 1325 شهر اهواز (خوزستان) محمد موسوی، نوازنده چیره دست نی، بداهه پرداز و ردیف دان، سال ۱۳۲۵
متن کامل