دیگر نوازندگان

دانلود آلبوم “نی نال” تکنوازی نی علی حافظی

دانلود آلبوم "نی نال" تکنوازی نی علی حافظی اردشیر صالح پور در رابطه با این آلبوم می نویسند : « مجموعه حاضر را می توان آلبومی متنوع و اصیل از نغمات موسیقی بختیاری است که توسط نی نوازی چیره دست با رن...
متن کامل