فردین لاهورپور

گفت و گوی چنگ و نی فردین لاهورپور

  فردین لاهورپور – تنظیم کننده آلبوم : « سال ها پیش دل به آیین شیدایی و شیفتگی بر آنم می داشت تا نای نی را با نوایی همساز و همراه کنم. اما این که آن ساز که سور دل نی را در راه آورد و ساد چ...
متن کامل