آموزش بختیار رنجبر

آموزش: جایگاه دستگاه ها در نی هفت بند

جایگاه دستگاه ها در نی هفت بند | استاد بختیار رنجبر با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز نی هفت بند. طبق هماهنگی های صورت گرفته با استاد رنجبر بزودی پکیج آموزشی نی هفت بند در سه سطح مقدمات...
متن کامل
آموزش بختیار رنجبر

صداهای نی (بم، زیر غیث ، پس غیث) | تئوری نی

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز نی هفت بند. طبق هماهنگی های صورت گرفته با استاد رنجبر بزودی پکیج آموزشی نی هفت بند در سه سطح مقدماتی – تکمیلی – عالی (ردیف و…) به صورت ویدیو...
متن کامل
آموزش بختیار رنجبر

درس اول تولید صدا در ساز نی

صدا سازی در نی هفت بند | استاد بختیار رنجبر با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز نی هفت بند. طبق هماهنگی های صورت گرفته با استاد رنجبر بزودی پکیج آموزشی نی هفت بند در سه سطح مقدماتی - تکمی...
متن کامل