انتقاد ، پیشنهاد ، شکایت

با ارائه انتقادات و پیشنهادات خود برای بهبود کیفیت خدمات سایت نی هفت بند کمک کنید.

نظرات ثبت شده

26 نظر

نظرات تایید شده

19 نظر

1.

حفظ آثار

حفظ و نشر آثار نوازندگان جهت استفاده آیندگان

2.

دسترسی آسان

دسترسی آسان به آثار نوازندگان

3.

منبع رایگان

مرجعی رایگان برای دانلود آثار موسیقی برای نی نوازان

4.

خرید آسوده

خرید ساز از هر نقطه کشور و خارج از کشور