در آینده‌ی نزدیک شاهد اتفاقات خوبی برای نوازندگان نی هستیم

اولین و بزرگترین فروشگاه نی هفت بند در ایران